Curriculum vitae – Lebenslauf – Resume

Curriculum vitae – Lebenslauf – Resume

Torben Rick - Curriculum vitae – Lebenslauf – Resume

Curriculum vitae (CV) – English

Experienced senior executive, both at a strategic and operational level, with strong track record in developing, driving and managing business improvement and development, change management and turn-around.

Curriculum vitae – English - Torben Rick

Lebenslauf – Deutsch

Erfahrener Allround Manager sowohl auf strategischer und operativer Ebene. Troubleshooter mit einem starken Track Record in Unternehmensverbesserungen und Entwicklung und Veränderungs-management.

Lebenslauf - Deutsch - Torben Rick

Curriculum vitae – Dansk

Bred ledelsesmæssig erfaring, både på det strategiske og operationelt niveau, med en stærk track-record i at udvikle og implementere forretningsudvikling og -forbedringer samt forandringsledelse.

Torben Rick - Resume - Dansk

Send this to a friend